Krav maga

Yleistä

Krav Maga on heprean kieltä ja tarkoittaa kontaktikamppailua. Sen kehitti alun perin Imi Lichtenfeld Israelin puolustusvoimien aseettoman taistelun menetelmäksi. Käytännössä Krav Maga on realistinen ja suoraviivainen itsepuolustusjärjestelmä, joka opettaa kaikenlaisten väkivaltatilanteiden välttämistä, ennaltaehkäisyä, torjumista ja niitä vastaan toimimista.

Krav Maga on ainutlaatuinen ja johdonmukainen itsepuolustusjärjestelmä, joka perustuu ihmisen luonnollisiin reaktioihin ja reaktioiden mukaiseen toimintaan. Tästä syystä Krav Magan tekniikat ovat toimivia ja käyttökelpoisia yllättävissä ja stressaavissakin tilanteissa. Krav Maga soveltuu kaikille ja se kehittää fyysisiä, henkisiä, teknisiä ja taktisia ominaisuuksia ja taitoja.

Kansallinen kattojärjestö http://kmgfinland.com/

Kansainvälinenkatto järjestö http://krav-maga.com/

Toiminta-ajatus

Krav Magan tekniikat ja periaatteet on kehitetty ja testattu todellisissa olosuhteissa realistisuus huomioon ottaen. Tarkoituksena on valmistaa harrastajaa selviytymään kaikentyyppisistä väkivaltatilanteista kaikenlaisissa ympäristöissä.

Krav Magan taktiikoiden lähtökohtana on väkivaltatilanteista selviytyminen, niiden välttäminen ja ennaltaehkäisy sekä tilanteen mukaan tehtävät ratkaisut.  Krav Magan tekniikoiden lähtökohtana on luonnollisen reagoinnin vahvistaminen siten, että henkilö kykenee äkillisessäkin tilanteessa puolustautumaan reagoimalla tilanteeseen oikein. Ajatuksena on estää hyökkääjän toiminta mahdollisimman tehokkaasti hyökkäämällä itse vastaan heti, kun se on mahdollista. Itsepuolustuksessa lainsäädäntö määrittelee fyysisen voiman käytön rajat.

Krav Magan harjoittelussa painotetaan lisäksi puolustautumista altavastaajan roolissa, useampaa vastustajaa vastaan ja eri asennoista (seisten, istuen, maaten, liikkeestä jne.). Myös toimintaa aseistettua (puukot, pamput, tuliaseet) vastustajaa vastaan harjoitellaan.

Krav Magan harjoittelu mahdollistaa henkilökohtaisen kehittymisen sekä fyysisesti että henkisesti. Krav Magan fyysinen harjoittelu kohottaa kuntoa ja parantaa fyysistä suorituskykyä ja koordinaatiota. Henkisellä puolella harjoittelu opettaa sietämään painetta ja tekemään nopeita ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa sekä selviämään haastavista elämän tilanteista.

Historia

Imi Sde-Or (aiemmin, Imrich Lichtenfeld) syntyi vuonna 1910 unkarilaisjuutalaiseen perheeseen Budapestissa. Isänsä esimerkin johdattamana Imistä tuli erittäin menestynyt nyrkkeilijä, painija ja voimistelija ja hän kilpaili sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 1930-luvun puolivälissä antisemitistiset mellakat uhkasivat juutalaisväestöä Bratislavassa. Imistä tuli tuolloin noin 100 henkisen nuoren miehen ryhmän johtohahmo. Yhdessä he puolustivat naapurustoa rasistisia ja fasistisia jengejä vastaan. Näiden reaalimaailman kokemusten pohjalta Imi ymmärsi, että urheilulla ei ollut juurikaan tekemistä reaalimaailman väkivaltatilanteiden kanssa ja alkoi opettaa ystäviään.

Imi kehitti perustavaa laatua olevan itsepuolustuksen periaatteen: ”Käytä luontaisia liikkeitä ja reaktioita puolustautumiseen yhdistettynä välittömään ja päättäväisiin vastahyökkäyksiin”.

Vuonna 1940 Imi pakeni natsien miehitystä kotimaastaan kohti Palestiinaa, joka tuolloin oli Brittien mandaatin alla. Imi asettui lopulta Palestiinaan taisteltuaan vapaan Tsekkiläisen legioonan mukana Pohjois-Afrikassa. Kun Israel perustettiin vuonna 1948 ja sen puolustusvoimat muodostettiin tuli Imistä fyysisen koulutuksen ja Krav Magan pääkouluttaja. Hän palveli kaikkiaan 20 vuotta, jona aikana hän kehitti ja hioi ainutlaatuisen itsepuolustus- ja taistelumenetelmän.

Jäätyään eläkkeelle puolustusvoimista vuonna 1964 Imi alkoi muokata Krav Magaa myös siviilien itsepuolustuksen tarpeisiin ja avasi kaksi harjoittelukeskusta Tel-Aviviin ja Netanyaan. Hänen opetusmetodinsa oli muokattu soveltuviksi sukupuolesta ja iästä riippumatta kaikille, jotka saattaisivat tarvita osaamista itsensä tai läheisensä suojelemiseksi hyökkäystä vastaan. Imi menehtyi vuonna 1998 88-vuotiaana. Hän jatkoi Krav Magan kehittämistä aina viimeisiin päiviinsä saakka lähimmän oppilaansa Eyal Yanilovin kanssa. Eyal Yanilov ja Krav Maga Global ovat jatkaneet Imin periaatteiden vaalimista ja jakamista ympäri maailmaa.

Harjoittelu

Krav Magan harjoittelu soveltuu kaiken kuntoisille miehille ja naisille lapsesta eläkeläiseen. Mahdolliset terveydelliset rajoitteet eivät ole kynnys harjoittelulle. Jokainen harjoittelee omien kykyjensä ja rajoitteidensa mukaisesti.

Krav Magassa on lisäksi omat opetusohjelmansa eri alan ammattilaisille kuten poliiseille, sotilaille, henkilönsuojaus- ja peitetoimintayksiköille, vartijoille, lentoturvallisuushenkilökunnalle jne.

Harjoitusten rakenne muodostuu usein lämmittelystä, tekniikoiden harjoittelusta ja niiden soveltamisesta niin sanotuissa tilanneharjoitteissa eli simulaatioissa.

Koska pääosa harjoittelusta on fyysistä tekemistä ja kehonhallintaa, nostaa lajin harjoittelu myös fyysistä kuntoa. Krav Magan harjoittelu edistää lisäksi keskittymiskykyä, stressin hallintaa sekä kykyä tehdä nopeita päätöksiä paineen alla.

Tasojärjestelmä

Krav Magassa on käytössä perinteisten kamppailulajien vyöjärjestelmää vastaava tasojärjestelmä. Koska lajissa ei ole kilpailuja, tarjoavat tasokokeet ja niiden kautta suoritetut tasot harrastajalle keinon seurata omaa edistymistään ja saada palautetta osaamisestaan. Tasokoepalautteiden avulla omaa harjoittelua ja osaamista on helpompaa kehittää oikeaan suuntaan. Tasojen suorittaminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan itsepuolustustaidon kehittäminen ja oman turvallisuuden parantaminen. Harjoittelu onnistuu hyvin ilman tasokokeisiin osallistumista. Lohjan kamppailukeskuksessa noudatetaan Krav Maga Globalin tasotekniikkavaatimuksien  tasojärjestelmää.

Tasokokeista ensimmäinen (Practitioner 1) suoritetaan peruskurssin päätteeksi. Tämän jälkeen tasokokeita on mahdollisuus suorittaa omaan tahtiin aina, kun seuraava tasoa varten vaaditut minimiedellytykset täyttyvät ja tasokokeita järjestetään. Tasokokeeseen osallistuminen edellyttää lupaa harjoittelijan omalta ohjaajalta.

Tasokokeeseen osallistujalla tulee olla KMG:n virallinen passi (PL practioner 1), johon on päivitetty ajantasaiset merkinnät leireistä, seminaareista ja suoritetuista tasoista. Tasokokeissa tulee asustuksena olla mustat pitkät harjoitteluhousut sekä KMG:n virallinen T-paita. Harjoittelijalla tulee olla tasomerkki housujen vasemman reiden kohdalla.

Tasokoe arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Tasokokeen pitäjä antaa osallistujille palautteen tasokokeen jälkeen. Tasokokeessa osallistujan tekniikoista arvioidaan, kuinka suuri prosentti niistä on testattavan tason edellyttämällä tasolla. Hyväksyttävään suoritukseen Practitioner-tasoilla tämän tulee olla vähintään 70 % ja Graduate-tasoilla 80 %.

Tasokokeita saavat Suomessa ottaa vastaan KMG:n Global Teamin ja International Teamin ohjaajat sekä KMG:n Suomen maaorganisaation valtuuttamat ohjaajat. Tasot practioner 1-3 voi suorittaa omassa seurassa, ja muut siitä ylöspäin kansallisilla kansainvälisillä leireillä ja tapahtumissa.

Practitioner-tasoilla 1-5  harjoittelija oppi puolustautumaan pääasiallisesti aseettoman hyökkääjän hyökkäyksiä ja uhkia vastaan. P-tasojen välissä vähintään 4-6 kk (kansallinen suositus on 6 kk) ja 50 harjoitustuntia.

Graduate-tasoilla 1 – 5 syvennetään Practitioner-tasojen osaamista ja opetellaan puolustautumaan aseellista hyökkääjää vastaan. G-tasojen välissä vähintään 6-8 kk (kansallinen suositus on 8 kk) ja 100 harjoitustuntia.

Expert-tasoilla 1-5 syvennetään tekniikoiden hallintaan vaativimmissa tilanteissa. E-tasojen välissä vähintään 2 vuotta.

Master-tasoja 1-3 ei arvioida tasokokeilla, vaan niitä myönnetään muun muassa lajin eteen tehdyn työn johdosta.

http://kmgfinland.com/tasojarjestelma