Hokutoryu Ju-jutsu

Hokutoryun, eli ”Pohjoisen tähden” -tyylisuunnan, on kehittänyt Auvo Niiniketo 10.dan, joka on merkittävä vaikuttaja Suomen turvallisuusalojen koulutuksissa ja kansainvälisesti arvostettu kamppailukouluttaja.

Tyylisuunnan japaninkielisellä nimellä halutaan osoittaa kunnioitusta Ju-Jutsun synnyinmaata Japania kohtaan. Hokutoryu Ju-Jutsu on hyväksytty kaikissa isoissa kansainvälisissä järjestöissä omaksi tyylisuunnakseen; tyylisuunnalla on oma vyöjärjestelmä, joka hyväksytään kaikkialla. Lisäksi lajin harrastajat kantavat oman tyylisuuntansa tunnusta, punaista kärjellään seisovaa kolmioita. Hokutoryu on kehitetty perinteisestä japanilaisesta Ju-Jutsusta länsimaiseen ajatteluun sopivaksi, kuitenkin säilyttäen Ju-Jutsun keskeiset periaatteet. Perustekniikoita ovat lyönnit ja potkut, heitot, lukot ja kuristukset sekä erilaiset vapautumis- ja kuljetustekniikat. Näiden lisäksi tärkeänä osana harjoitteluun kuuluvat ylemmissä vyöasteissa ottelut ja sovelletut kamppailuharjoitteet niin aseetonta kuin aseellista vastustajaa vastaan. Itsepuolustustaidon lisäksi Hokutoryu Ju-Jutsusta saa hyvän, monipuolisen ja haastavan kuntoiluharrastuksen. Itsepuolustus- ja kuntolajina Hokutoryu on kasvattanut suosiotaan naisten ja nuorten keskuudessa, ja heidän osuus harrastajista onkin nousussa.

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/wzQBrMlHY90" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Hokutoryu Ju-Jutsuun on kehitetty erilliset sotilas- ja poliisi Ju-Jutsujärjestelmänsä, joissa on huomioitu nykyaikaisten aseiden käyttö apuvälineenä. Sotilas- ja poliisi Ju-Jutsua opetetaan viranomaisille useissa maissa.

Hokutoryu Ju-Jutsua harjoittelevat normaalien harrastajien lisäksi myös poliisit, vartijat, sotilaat sekä muut turvallisuusalan ammattilaiset. Lohjan Kamppailukeskus järjestää myös itsepuolustuskursseja turvallisuusalan ihmisille sekä yrityksille.

Lohjalla Ju-Jutsu toiminta aloitettiin vuonna 1993 ja tällä hetkellä Lohjalla on noin 50 aktiiviharrastajaa. Ohjaajista Marko Kauranen on suorittanut 4.dan vyöarvon ja Jouni Forsström, Kimmo Nurmela, Ardi Haab sekä Arto Sarparanta ovat suorittaneet 1.dan vyöarvon. Pääkouluttajana on toiminut koko ajan Hanshi Risto Väntär 8.dan.

Harjoittelu

Peruskurssi antaa tekniset ja fyysiset valmiudet lajin harrastamiseen. Peruskurssi harjoittelee Tennarissa tiistaisin ja lauantaisin ja sen jälkeen on mahdollisuus harjoitella useammin ja myös osallistua myös muihin Lohjan Kamppailukeskuksessa harjoitettavien lajien harjoituksiin. Jokaisessa harjoituksessa tehdään tekniikkaharjoitusten lisäksi lihaskunto-, koordinaatio- ja kehon hallinta harjoitteita.

Juniorit

Lisää tietoa seuran junioreille suunnatusta ju-jutsu toiminnasta löydät juniori Ju-Jutsu osioista.

Suomalainen laji maailmalla
Hokutoryu Ju-Jutsu on herättänyt voimakasta kiinnostusta myös maamme rajojen ulkopuolella. Hokutoryu tyylisuuntaa voi tällä hetkellä harjoitella mm. Iranissa, Irakissa, Omanissa, Equatorissa, Usa:ssa,Virossa.. Hokutoryu-ohjaajat käyvät lisäksi usein ohjaajina kansainvälisillä leireillä.

Kilpailutoiminta

Vaikka Hokutoryu on puhdas itsepuolustuslaji, niin harrastajien keskuudessa on paljon kilpailutoiminnasta kiinnostuneita. Tämän pohjalta on perustettu uusi liitto WFJ. Sen tarkoitus on kehittää nimenomaan kilpailutoimintaa Hokutoryu säännöillä. Lohjalaiset harrastajat ovatkin jo hyvällä menestyksellä ottaneet osaa useisiin kilpailuihin.